Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Fakty na temat samowoli na Pilsku. Zaproszenie na konferencję prasową

DODANE: 12-12-2012

Pilsko prace koparka 2012.11.JPG

Pilsko prace koparka 2012.11.JPG

Na konferencji prasowej przedstawione zostaną dziennikarzom szczegóły dotyczące rozbudowy ośrodka narciarskiego, podczas której doszło do naruszenia prawa ochrony przyrody.

Data: 12.12.2012, godz. 14.00
Miejsce: Bystra k. Bielska-Białej, ul. Jasna 17, siedziba Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pilsko to kolejny w polskich Karpatach, po Czarnym Groniu i Tobołowie, przykład działania metodą faktów dokonanych.

Prace przeprowadzono w skandaliczny sposób:

  • dokonano wycinki świerczyn w rezerwacie przyrody „Pilsko”
  • zniwelowano i poszerzono stok narciarski wzdłuż wyciągów V i VI
  • wykonano zbiorniki retencyjne do gromadzenia i poboru wody celem sztucznego zaśnieżana

Inwestor nie uzyskał wymaganych prawem pozwoleń na powyższe prace, w tym decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego. Doszło do znaczących zniszczeń przyrodniczych. Analogiczna sytuacja miała miejsce na Czarnym Groniu, gdzie nielegalnie rozbudowano ośrodek narciarski o wyciąg krzesełkowy i instalacje sztucznego oświetlenia i naśnieżania stoku oraz na Tobołowie, gdzie zniwelowano stok narciarski oraz zainstalowano oświetlenie i zaśnieżanie. W tych przypadkach przed realizację inwestycji nie uzyskano wymaganych pozwoleń i zniszczono cenną przyrodę. Przykład Pilska nie jest odosobniony i należy go rozpatrywać w szerszym kontekście, jakim jest tendencja lekceważenie prawa i niszczenie przyrody gór przez inwestorów narciarskich.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stoi na stanowisku, że wszystkie inwestycje muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Stosować się do nich musi każdy inwestor, tym bardziej, jeśli chce realizować inwestycje na terenach cennych przyrodniczo i objętych formami ochrony przyrody. Jak pokazuje praktyka trudno czerpać korzyści z lekceważenia prawa – inwestor na Czarnym Groniu ma trudności z zalegalizowaniem inwestycji już 3 rok.

Przekazane przez Stowarzyszenie materiały dotyczące rozbudowy inwestycji na Pilsku są przedmiotem badań przez kompetentne organy: prokuraturę i służby ochrony przyrody.

Co znamienne w obronie inwestycji na górze Pilsko występuje Ruch Społeczny Obrońców Pilska, zrzeszenie powstałe kilka dni po ujawnionych przez Stowarzyszenie nieprawidłowościach w realizacji inwestycji. Społeczna aktywność obywatelska jest potrzebna, ale nie w takim wydaniu, jaki prezentuje RSOP. Działanie Ruchu sprowadza się do niemerytorycznych, siłowych wystąpień i ataków personalnych kierowanych pod adresem Prezesa Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, jak i samego Stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego z 23-letnim dorobkiem w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju.

W wystąpieniach publicznych i w zawiadomieniu o pikiecie przed siedzibą naszego Stowarzyszenia, zarzuca się nam działanie niezgodne z prawem. Stawianie tego typu oskarżeń jest oszczerstwem, nie buduje dialogu społecznego, a tym bardziej nie rozwiązuje problemu rozwoju turystyki na Pilsku

mówi Grzegorz Bożek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek, Rzecznik prasowy PnrWI
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: