Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Stanowisko Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dot. wystąpienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie ws. projektu zmiany Studium

DODANE: 19-5-2014

Ratuj Beskid Mały.jpg

Ratuj Beskid Mały.jpg

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zamieściła na swojej stronie internetowej stanowisko dot. projektu zmiany Studium gm. Andrychów, w której przedstawia przesłanki stojące u podstaw pozytywnego uzgodnienia projektu Studium z dnia 6 lutego 2014 r.

Wobec marginalizowania problemu i ukrywania przed opinią publiczną prawdziwej skali oddziaływań generowanych przez dopuszczenie wielkoskalowych inwestycji narciarskich na terenie Beskidu Małego, Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przedstawia stanowisko w sprawie.

Stanowisko Stowarzyszenia odnosi się do ustaleń organu w zakresie:

  • wpływu zmiany zagospodarowania terenów o funkcji polan śródleśnych
  • rezygnacji z narciarskiego zagospodarowania Leskowca
  • wpływu planowanych inwestycji na krajobraz
  • ustaleń dotyczących zabudowy w rejonie aktywizacji rekreacji narciarskiej
  • ustaleń dotyczących wpływu zmiany zagospodarowania ok. 300 ha Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Pełna treść stanowiska Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dot. wystąpienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie ws. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Andrychów

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68