Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Kotarz bezpieczny! Radni odrzucili plany zabudowy deweloperskiej Hali Jaworowej

DODANE: 16-5-2022

Z radością przyjęliśmy efekt dzisiejszego głosowania w sprawie odstąpienia od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla Hali Jaworowej i zbocza Kotarza. Radni Gminy Brenna wybrali zrównoważony, mądry rozwój gminy, oparty na poszanowaniu wspólnego dobra mieszkańców i turystów. Wybrali kierunek, w myśl którego troska o cenne przyrodniczo tereny Hali Jaworowej i Kotarza jest arcyważnym komponentem rozwoju gminy, a nie jej hamulcem.

Cieszymy się, że radni zdecydowali się wysłuchać głosu mieszkańców oraz wielu organizacji i osób od lat protestujących przeciw planom nieodwracalnej dewastacji jednego z najpiękniejszych miejsc Beskidu Śląskiego – mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich istot. – To ogromny sukces, z którego wszyscy możemy być dumni.

Przypomnijmy, że Hala Jaworowa to ostatnia tak rozległa hala w paśmie Beskidów, z której roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram w polskich górach. To też jedno z cenniejszych w naszym kraju miejsc występowania rzadkich, chronionych gatunków ptaków jak lęgowy puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety czy sóweczka oraz część paneuropejskiego korytarza migracyjnego dla takich zwierząt jak wilki i rysie. Plany inwestora obejmowały budowę w tym miejscu kilku obiektów hotelowych, poprowadzenie asfaltowej drogi dojazdowej, a w przyszłosci rozbudowę ośrodka o m.in wyciągi narciarskie. Dzisiejsza decyzja Rady Gminy to czerwone światło dla planów spółki Green Mountains Investment, uniemożliwiające uzyskanie dalszych decyzji administracyjnych na deweloperską zabudowę Hali Jaworowej.


Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]