Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Aktualności

  • Oficjalne plany na przestępstwo

    27 października 2006 r. Rada Gminy Zawoja podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uwzględniającej wyznaczenie obszarów pod budowę tras narciarskich, wyciągów.

    21-12-2006
  • NIE-zrównoważony rozwój turystyki w górach

    Pracownia zaprasza na prezentację „Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Raport z monitoringu zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich gór”, która odbędzie się 12.12.2006 r. w siedzibie PKE w Krakowie.

    11-12-2006