Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Aktualności

  • Kolejna wygrana w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch

    Wyrokiem z 3 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Ministrowi Środowiska w przeciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia prawa.

    6-4-2009