Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Aktualności

  • Narciarstwo za wszelką cenę w Koszarawie mimo wyroku WSA

    Wojewoda Śląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w celu stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Koszarawie z 12 grudnia 2008 roku o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

    21-5-2009