Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Aktualności

  • Kicarz: zgoda na inwestycję do ponownej weryfikacji

    Starosta Nowosądecki wznowił postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę kompleksu narciarskiego na górę Kicarz w Piwnicznej-Zdroju. Pracownia żąda natychmiastowego wstrzymania prac realizowanych na stokach Kicarzu.

    24-8-2010
  • W Kowarach udaremniona próba samowoli

    W drugiej połowie lipca 2010 r. udaremniono próbę nielegalnego rozpoczęcia realizacji stacji narciarskiej w Kowarach (Karkonosze).

    10-8-2010