Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Aktualności

  • Oświadczenie w sprawie wycinki drzew na Czarnym Groniu

    Informujemy, iż w dniu 5 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej III Wydział Karny (Sygn. akt. III K 230/11) umorzył postępowanie prowadzone z oskarżenia prywatnego Anity i Sławomira Rusinków przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia Radosławowi Ślusarczykowi.

    11-7-2012
  • Oświadczenie w sprawie wycinki drzew na Czarnym Groniu

    Informujemy, iż zakończył się proces Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka pozwanych przez Anitę i Sławomira Rusinków, który toczył się przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej Wydział Cywilny.

    11-7-2012