Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Analiza zdiagnozowanych problemów systemowych podczas realizacji inwestycji narciarskiej

Analiza zdiagnozowanych problemów systemowych podczas realizacji inwestycji narciarskich

Autorki: Agata Langowska, r.pr. Beata Filipcova

Pobierz PDF (0,8MB)

Publikacja identyfikuje najważniejsze, systemowe problemy podczas realizacji inwestycji narciarskich, jakie zaobserwowano podczas realizacji projektu "Harmonijny rozwój terenów górskich – człowiek, prawo i przyroda". Problemy dotyczą zarówno niedostosowania prawa krajowego do wspólnotowego, jak i jego błędnego stosowania na gruncie krajowym.

Problemy dotyczą wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, braku udostępniania stronie społecznej dokumentacji związanej z oceną spełniania przez ośrodki narciarskie norm bezpieczeństwa, dokonywanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla już zrealizowanych przedsięwzięć, celowe dzielenie inwestycji narciarskich w celu uniknięcia całościowej OOŚ. Publikacja zawiera wstępne rekomendacje w celu ich rozwiązania.