Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Instrukcje dotyczące udziału społecznego w procedurach administracyjnych

Instrukcje dotyczące udziału społecznego w procedurach administracyjnych

Autorki: Agata Langowska, r.pr. Beata Filipcova

Instrukcje dotyczą podstawowych uprawnień strony społecznej w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Pomimo, że są to fundamentalne prawa nadane przez ustawodawcę społeczeństwu, często nieznajomość przepisów skutecznie ogranicza udział społeczeństwa obywatelskiego w wydawaniu decyzji i kontroli organów administracji państwowej.

Instrukcje zawierają przystępne wyjaśnienia i gotowe wzory pism dotyczące:

  • dostępu do informacji publicznej i dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
  • udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych

Instrukcje wyjaśniają m.in. czym jest informacja publiczna i o środowisku, komu przysługuje dostęp do informacji, kto jest zobowiązany do ich udostępnienia, przedstawiają podstawowe zasady udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych na prawach strony.

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie (PDF, 0,8MB)

Udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych (PDF, 0,8MB)