Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Kotarz

Kotarz w Beskidzie Śląskim (gm. Brenna) to góra, o której losy wciąż jesteśmy niespokojni. Wszystko za sprawą powracających co kilka lat pomysłów na połączenie ośrodków narciarskich w Brennej ze stacją sportów zimowych w Szczyrku. Na oceanie narciarskiego zagospodarowania Beskidu Śląskiego, Kotarz to niemal ostatnie królestwo dzikiej przyrody. Co ciekawe pomysłodawcy zagospodarowania tej góry, nie widzą sprzeczności w promocji swojej gminy pod hasłem – W naturze siła. Niestety w 2016 r. plany znaczącego zagospodarowania Kotarza i sąsiedniej Hali Jaworowej znów ożyły. Kolejny raz zagrożona jest dzika przyroda, a plany inwestycyjne swoim rozmachem przypominają alpejski kurort.

 • Wartości przyrodnicze

  Góra Kotarz znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Porastają je lasy o znaczeniu wodo- i gleboochronnym. Obszar tzw. Beskidu Węgierskiego, obejmujący rejon góry Kotarz, stanowi jedyny korytarz łączący siedliska Natura 2000 w tej części Beskidu i z tej racji podlega ochronie przed zniszczeniem. W ramach opracowania „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”, obszar ten stanowi fragment krajowego południowego korytarza migracyjnego, jest więc kluczowy dla zachowania spójności sieci obszarów chronionych.

  Jest to teren o dużym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności. Zidentyfikowano tu 17 rodzajów siedlisk z I Dyrektywy Siedliskowej – jednym z cenniejszych są fragmenty lasów o charakterze naturalnym. Występuje tu 16 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym udokumentowane bytowanie i migracje wilka. Znajduje się tu typowa puszcza karpacka. Ponadto występują rzadkie gatunki ryb (w tym 3 gatunki z załącznika II DS) oraz roślin i bezkręgowców.

 • Zagrożenia

  Głównym zagrożeniem jest dążenie do realizacji połączenia Brennej i Szczyrku przez sieć wyciąg linowy, co spowoduje zwiększenie presji na kilka rezerwatów przyrody oraz na Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Budowa wyciągu i trasy narciarskiej przez Kotarz to również konieczność wycięcia kilkunastu hektarów lasu. Presja na zagospodarowane tereny będzie trwać cały rok – zarówno w zimie, jak i w lecie, a tym samym utrudniona zostanie migracja zwierząt, zniszczeniu ulegnie krajobraz, zwiększy się erozja gleb, zdewastowane zostaną siedliska wielu gatunków flory i fauny, w tym rzadkich i chronionych.

 • Postępowania administracyjne

  Projekt budowy stacji narciarskiej na Kotarzu znajduje się w fazie koncepcji i poszukiwania inwestorów. Zakłada połączenie Brennej i Szczyrku systemem wyciągów i tras narciarskich. Plany wyceniono na 300 mln zł, połowę tej kwoty ma dofinansować Unia Europejska.

  W 2016 r. założenia do projektu budowy ośrodka narciarskiego łączącego gminę Brenna ze Szczyrkiem wraz z budową schroniska na hali Jaworowej zostały przekazane gminie Brenna. Na podstawie tego wniosku gmina rozpoczęła procedurę zmiany Studium zagospodarowania i Kierunków Rozwoju. Projekt Studium ma być wykonany w okresie 7 miesięcy i wystawiony do publicznej oceny. Stowarzyszenie będzie monitorować stan prawny inwestycji i wniesie stosowne uwagi i wnioski do procedury.