Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Publikacje

Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko

Krzysztof Okrasiński, Romuald Mikusek, Paweł Żyła, Rafał Kokoszka, Krzysztof Badora, Krzysztof Parzóch
Bystra 2016

 

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie wspomagające opracowywanie dokumentacji oceniających wpływ inwestycji narciarskich na przyrodę. Jest pierwszą tego typu publikacją w dorobku krajowym. Implementuje najlepsze praktyki z zagranicy oraz wyznacza kierunek prowadzenia procedury ocen oddziaływania inwestycji narciarskich na środowisko zgodnie z potrzebą ochrony przyrody i spełnienia wymogów prawa krajowego i europejskiego.

 

Raport opisuje i poddaje pod dyskusję skutki realizacji szkodliwych inwestycji związanych z turystyką masową na terenach cennych przyrodniczo. Analiza problemów zagospodarowania turystycznego gór podejmuje kwestię konieczności stworzenia właściwej strategii zagospodarowania turystycznego, a także ważność udziału w tym procesie różnych grup społecznych.

Białe szaleństwo broszura

Bystra 2006
Publikacja niedostępna w wersji papierowej

 

Broszura „Białe szaleństwo” wskazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą uprawianie turystyki masowej, na przykładzie narciarstwa zjazdowego. Pokazuje również, jakie możliwości daje realizacja turystyki alternatywnej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki krajobrazowej, przyrodniczej, które w swej istocie nawiązują bezpośrednio do pierwotnej idei turystyki.

Prawda w sporze o Tatry

Tomasz Borucki
Bystra 2004
Cena 14 zł

W tytule przelewu proszę podać: Prawda w sporze o Tatry, Tomasz Borucki

 

Książka poświęcona problemowi ochrony Tatr – jednego z najcenniejszych ekosystemów w Polsce. Autor pokazuje, jak w perspektywie historycznej funkcjonował problem ochrony Tatr i jak w obecnych czasach dawne ideały zostały porzucone.

Dzikie Karpaty

scenariusz i reżyseria: Marcin Krzyżański
Bystra 2004
Film, czas trwania 27 minut

 

Zrealizowany przez Pracownię film poświęcony zagrożeniom i ochronie przyrody Karpat w ich polskiej i słowackiej części.

« 1 2 »