Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

O nas

Poznajmy się

POZNAJMY SIĘ

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od ponad 30 lat konsekwentnie realizuje swoją misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody.

Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Od 30 lat podejmujemy problematykę ochrony ekosystemów górskich przy realizacji inwestycji narciarskich.

Jesteśmy skuteczni – to dzięki naszej pracy Tatrzański Park Narodowy to wciąż królestwo dzikiej przyrody, a nie narciarski lunapark. Z powodzeniem pokazujemy, że stabilny rozwój społeczno-gospodarczy w górskich gminach nie musi się odbywać kosztem dzikiej przyrody. 

JAK PRACUJEMY?

Od ponad 30 lat chronimy dzikie góry. Opracowaliśmy unikatowe materiały na temat realizacji inwestycji narciarskich z uwzględnieniem dbałości o przyrodę. Prowadzimy społeczny monitoring inwestycji narciarskich i badania dotyczące wpływu infrastruktury na przyrodę. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych dla inwestycji negatywnie oddziałujących na przyrodę gór. Promujemy i popieramy mądry rozwój stacji narciarskich - zgodny z prawem, wymogami ochrony przyrody i bezpieczny dla ludzi.

Posiadając specjalistyczną i praktyczną wiedzę w zakresie zagrożeń  i wpływu inwestycji narciarskich na przyrodę, chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem. Dzięki przygotowanym opracowaniom, wytycznym i raportom wyznaczamy wysokie standardy  realizacji inwestycji narciarskich w Polsce. 

Dzięki naszej pracy góry wciąż mogą być ostoją dzikiej przyrody. Tatry, Jasło, Pilsko, Beskid Żywiecki - to tylko nieliczne miejsca na mapie, które udało się uchronić przed inwazyjną turystyką narciarską. Nie spoczywamy na laurach i nieustannie trzymamy rękę na pulsie.  Monitorujemy plany zagospodarowania przestrzennego gmin, procedury decyzyjne dotyczące konkretnych inwestycji narciarskich oraz działania biznesu narciarskiego na gruncie legislacyjnym.

MISJA

wytrwałość

otwartość na współpracę

doświadczenie

solidna wiedza

zaangażowanie

niezależność

Jesteśmy organizacją społeczną, niezależną od biznesu oraz instytucji państwowych, politycznych czy religijnych. Nie przyjmujemy pieniędzy ani innej pomocy od podmiotów, których działania ingerują w stan środowiska naturalnego, np. deweloperów. Dzięki temu jesteśmy w pełni niezależni i niepodatni na wszelkie formy nacisku.

rzetelność

Dobro przyrody – roślin, zwierząt, ekosystemów – może budzić wiele emocji. I wcale to nas nie dziwi. Jednak wszelkie nasze działania w zakresie infrastruktury narciarskiej inicjujemy i prowadzimy na podstawie racjonalnych przesłanek – wyników badań i monitoringów przyrodniczych,  naukowych prognoz. 

współtworzenie

Jesteśmy obecni w procesie tworzenia, realizacji i monitoringu użytkowania stacji narciarskich. Przekazujemy swoje uwagi i porady urzędnikom, inwestorom i społeczeństwu – wszystko w celu ochrony przyrody.  

SOLIDNA WIEDZA

Działamy w oparciu o racjonalne przesłanki – zdobytą wiedzę naukową, praktykę, najlepsze doświadczenia europejskie. Nasze publikacje szczegółowo prezentują zagadnienia ochrony przyrody przy realizacji inwestycji narciarskich.