Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Zmiana ustawy prawo budowlane

Obok zmiany ustawy o ochronie przyrody, ustawy i rozporządzenia OOŚ i kodeksu cywilnego, zmiana prawa budowlanego stanowi element pakietu zmian forsowanych przez nartobiznes, których celem jest ułatwienie realizacji narciarskich w Polsce.

Głównym celem zmiany ustawy Prawo budowlane jest zmniejszenie podatków od nieruchomości dla branży narciarskiej.

Projekt zakłada:

  • zmianę definicji budowli, powodując ograniczenie podstawy opodatkowania ze wszystkich elementów wyciągu tworzących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami jedynie do fundamentów wyciągów narciarskich i budynków stacji.
  • Efektem nowego prawa byłoby znaczące ograniczenie wpływów do budżetów gmin pochodzących z lokalnych podatków.

Projekt jest niezgodny z licznymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. wskazującymi, że podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest całość inwestycji narciarskich. Przeciwna nowelizacji była także większość samorządów, z uwagi na zagrożenie znaczącego ograniczenia wpływów do budżetów gmin. Obniżanie podatków lokalnych jedynie pewnej grupie przedsiębiorców związanych ze stacjami narciarskimi mogłoby być także odbierane jako nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych działających w sektorze rekreacji i turystyki.

Projekt wniesiony pod obrady sejmu 13 maja 2015 r. przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 8 lipca 2015 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy Prawo budowlane, której. Projekt został jednak skrytykowany i większością głosów cofnięty do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Po wyborach parlamentarnych w październiku 2015 r. prace nad projektem przerwano. Z uwagi na powracające próby obniżenia kosztów prowadzenia działalności w branży narciarskiej, zagrożenie zmiany prawa budowlanego jest w dalszym ciągu realne.