Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Zmiana ustawy Kodeks Cywilny

Obok zmiany ustawy o ochronie przyrody, ustawy i rozporządzenia OOŚ i prawa budowlanego, zmiana kodeksu cywilnego stanowi element pakietu zmian forsowanych przez nartobiznes, których celem jest ułatwienie realizacji narciarskich w Polsce.

Głównym celem zmiany ustawy jest wprowadzenie tzw. prawa szlaku.

Projekt zakłada:

  • Wprowadzenie prawa szlaku umożliwia gminie, a za jej pośrednictwem prywatnym przedsiębiorcom budowę i użytkowanie inwestycji sportowo-turystycznych na cudzym gruncie. Projekt dotyczy miejsc atrakcyjnych pod względem położenia, ukształtowania, walorów widokowych czy przyrodniczych. To właśnie te cechy uzasadniają w opinii pomysłodawców projektu możliwość zabudowy i korzystania z prywatnej własności nie tylko przez ich właściciela, lecz także przez inne osoby, np. inwestorów narciarskich.
  • Uzyskanie prawa korzystania z nieruchomości następuje w trybie umowy stron – gminy i właściciela nieruchomości lub w przypadku braku zgody właściciela – w trybie sądowym z ustaleniem odszkodowania.
  • odszkodowanie wypłaci nie bogacący się przedsiębiorca, ale gmina.

Projekt jest sprzeczny z Konstytucją RP w zakresie przepisów dot. ochrony własności Konstytucja dopuszcza możliwość ograniczenia własności jedynie na cele publiczne, do których nie należą przedsięwzięcia sportowe i turystyczne. Zmuszanie właścicieli atrakcyjnych działek do użyczenia prywatnej własności dla celów biznesowych branży narciarskiej stanowi złamanie podstawowej zasady własności – zarządzania nieruchomością według uznania właściciela w granicach prawa. Poszkodowane będą zwłaszcza osoby, które kupiły lub przejęły ojcowiznę w górskich przysiółkach. Zamiast realizować na działce własne cele (mieszkaniowe, wypoczynkowe, rolne, agroturystyczne) będą one zmuszone użyczyć swoją ziemię na cele rozwoju ośrodków narciarskich.

Wypłata odszkodowań z budżetów gmin a nie kieszeni bogacącego się inwestora stanowi także nieuprawnioną pomoc ze środków publicznych i zwolnieniu inwestorów tej branży z kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt wniesiony pod obrady sejmu 12 maja 2015 r. przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Po wyborach parlamentarnych w październiku 2015 r. prace nad projektem przerwano. Z uwagi na powracające próby zagarnięcia cudzej ziemi pod inwestycje narciarskie w Polsce, zagrożenie wprowadzenia prawa szlaku jest w dalszym ciągu realne.