Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko

Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko

Krzysztof Okrasiński, Romuald Mikusek, Paweł Żyła, Rafał Kokoszka, Krzysztof Badora, Krzysztof Parzóch
Bystra 2016

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie wspomagające opracowywanie dokumentacji oceniających wpływ inwestycji narciarskich na przyrodę. Jest pierwszą tego typu publikacją w dorobku krajowym. Implementuje najlepsze praktyki z zagranicy oraz wyznacza kierunek prowadzenia procedury ocen oddziaływania inwestycji narciarskich na środowisko zgodnie z potrzebą ochrony przyrody i spełnienia wymogów prawa krajowego i europejskiego.

Publikacja skierowana jest do osób zaangażowanych w proces badania wpływu ośrodków narciarskich na środowisko naturalne, w tym w szczególności do autorów dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz osób zajmujących się weryfikacją tych dokumentacji, tj. pracowników organów administracji publicznej oraz organizacji ekologicznych. Pomocna będzie także dla decydentów i inwestorów, bowiem ukazuje, jak istotny i złożony jest ekologiczny aspekt planowania, projektowania, realizowania i funkcjonowania inwestycji narciarskich w terenach cennych przyrodniczo.

Przyczynkiem do jej powstania był zdiagnozowany przez Stowarzyszenie niedostateczny poziom merytoryczny ocen oddziaływania inwestycji narciarskich na przyrodę, co z kolei powoduje niedoszacowanie prognoz w zakresie wpływu planu lub przedsięwzięcia na środowisko, a w konsekwencji – postępującą degradację terenów cennych przyrodniczo.