Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Prawda w sporze o Tatry

Prawda w sporze o Tatry, Tomasz Borucki

Prawda w sporze o Tatry

Tomasz Borucki
Bystra 2004
Cena 14 zł

W tytule przelewu proszę podać: Prawda w sporze o Tatry, Tomasz Borucki

Książka poświęcona problemowi ochrony Tatr – jednego z najcenniejszych ekosystemów w Polsce. Autor pokazuje, jak w perspektywie historycznej funkcjonował problem ochrony Tatr i jak w obecnych czasach dawne ideały zostały porzucone.

Książka wskazuje, jakie są problemy ekologiczne Tatr i kto jest za nie odpowiedzialny. Obala wiele mitów promowanych przez lobby inwestycyjno-narciarskie. Całość znakomicie udokumentowana, oparta na wielu źródłach i rzetelnej wiedzy.

Zobacz cykl artykułów Tomasza Boruckiego „Dzika przyroda Tatr w obliczu zagrożeń” z Miesięcznika Dzikie Życie: