Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Białe szaleństwo broszura 2006

Białe szaleństwo broszura

Bystra 2006
Publikacja niedostępna w wersji papierowej

Pobierz PDF (820kB)

Broszura „Białe szaleństwo” wskazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą uprawianie turystyki masowej, na przykładzie narciarstwa zjazdowego. Pokazuje również, jakie możliwości daje realizacja turystyki alternatywnej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki krajobrazowej, przyrodniczej, które w swej istocie nawiązują bezpośrednio do pierwotnej idei turystyki.

Broszura została wydana w ramach projektu "Zagrożona Natura - projektu ochrony bioróżnorodności Karpat, objętych siecią Natura 2000, monitoring szkodliwych inwestycji turystyki masowej".

Zobacz też "Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Raport z monitoringu kierunków zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich gór" wydany w ramach projektu.