Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat

Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Raport z monitoringu kierunków zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich gór

Oprac. Iwona Kukowka, Grzegorz Bożek, Radosław Ślusarczyk
Bystra 2006
Publikacja niedostępna w wersji papierowej

Raport opisuje i poddaje pod dyskusję skutki realizacji szkodliwych inwestycji związanych z turystyką masową na terenach cennych przyrodniczo. Analiza problemów zagospodarowania turystycznego gór podejmuje kwestię konieczności stworzenia właściwej strategii zagospodarowania turystycznego, a także ważność udziału w tym procesie różnych grup społecznych.

Monitoringowi poddano 142 karpackie gminy, szczegółowo przedstawiono problem rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach. Szerzej omówione zostały też przypadki Kicarza w gminie Brenna, góry Jasło w gminie Cisna, Muszyny, Koszarawy oraz Piwnicznej. Co prawda dziś stan realizacji lub zagrożeń opisanych miejsc jest inny, ponadto od czasu ukazania się Raportu pojawiły się nowe miejsca, które zagrożone są zniszczeniem lub doszło w nich do naruszenia prawa i zniszczenia przyrody, do publikacji warto sięgnąć.